Καφέδες

Freddo Espresso

2,80 €

Espresso

1,90 €

Double Espresso

2,80 €

Cappuccino

2,80 €

Double Cappuccino

3,30 €

Latte

2,80 €

Double Latte

3,30 €

Frappe / Nes

2,30 €

Μονός ελληνικός καφές

1,70 €

Διπλός ελληνικός καφές

2,20 €