Μπύρες

EZA Bαρελίσια (ποτήρι) 330ml

2,80 €

EZA Bαρελίσια (ποτήρι) 500ml

3,50 €

EZA Lager (κουτί) 330ml

1,90 €

EZA Lager 500ml

3,00 €

EZA Pilsener 5,2% vol 330ml

2,20 €

EZA Pilsener 5,2% vol 500ml

3,30 €

EZA alcohol free 330ml

2,60 €

Fischer (κουτί) 330ml

2,20 €

Fischer 500ml

3,30 €

Βαρελίσια (ΚΑΝΑΤΑ) 1000ml

7,00 €